ViYANA'DAN SONBAHAR MANZARALARI ...

2008-10-30 23:53:00

Tam bir ay olmus Kýbrýs'a geleli...Yavaþ yavaþ gýtme vakti yaklaþtýkça daha nereleri gidip göremedigimi düþünüp hayýflanmakla meþgul olurken diðer taraftan da bu asaðýdaki fotolara bakýp bakýp Viyana'nýn sonbahardaki bu muhteþem halini de kaçýrmýþým diye ayrý bir düsünceye dalýyorum...Döndügüm zaman kesin her taraf o bogucu gri renge dönüþmüþ olacak belki kar bile yaðmýþ olur artýk... Nisan ayýna kadar kesin güneþle sobelemece oynarýz herhalde yine...Buranýn o muhteþem havasýný, denizini býrakýp göremedigim zerleri göremeden gitmek de çok zor olacak ama napalým bu sefer yapamadýklarýmý gelecek sefere býrakýp her güzel þeyin  bir sonu vardýr diyerek en nihayet haftaya Viyana'ya (buz dolabýna)uçuyorum...Kýbrýs'a uçmadan bir gün önceki gezdigimiz Schönbrunn Sarayý'ndan sonbahar manzaralarýyla sizi baþbaþa býrakýyorum...Ýyi seyirler...
Yorumlarýnýz icin hepinze teþekkürler...Hepsini okudum dönüþümde teker teker tesekkür ziyareti yaparým artýk...Kýbrýs'tan hepinize sevgiler...

CIMG0274.JPG


DSC_6449.JPG 


DSC_6454.JPG


DSC_6463.JPG


DSC_6467.JPG


DSC_6464.JPGDSC_6475.JPGDSC_6494.JPGDSC_6508.JPG


DSC_6513.JPG
0
0
0
Yorum Yaz